Albo d'oro

EURO 2019/20Francia
EURO 2015/16Ungheria
EURO 2011/12Informazione non disponibile
EURO 2007/08Informazione non disponibile
EURO 2003/04Informazione non disponibile
EURO 1999/00Informazione non disponibile
EURO 1995/96Informazione non disponibile
EURO 1991/92Informazione non disponibile
EURO 1987/88Informazione non disponibile
EURO 1983/84Informazione non disponibile
EURO 1979/80Informazione non disponibile
EURO 1975/76Informazione non disponibile
EURO 1971/72Informazione non disponibile
EURO 1967/68Informazione non disponibile
EURO 1963/64Informazione non disponibile
EURO 1959/60Informazione non disponibile
Planet Pay