Sài Gòn FC 23.10.2019 DPM Nam Dinh
4:1
Hà Nội FC 07.03.2020 DPM Nam Dinh
-:-