Periodo Allenatore Paese nato
09.02.2015 - 30.06.2016 Gela Sanaia Georgia 07.07.1978