Giocatore Paese Pos nato
B
Peter Bonde Danimarca Danimarca Allenatore 14.02.1958
C
Wenfei Cai Cina Cina Portiere 18.08.1993
Qiaozhu Chen Cina Cina Difesa 08.09.1999
Yuanmeng Chen Cina Cina Attacco 03.01.2000
D
Jiabao Dong Cina Cina Centrocampo 21.11.1996
Jiaxing Dou Cina Cina Difesa 29.02.2000
H
Jiayuan Han Cina Cina Centrocampo 08.09.1993
Luyao He Cina Cina Difesa 23.02.1999
Xing He Cina Cina Difesa 27.04.1999
Yini Huang Cina Cina Difesa 20.01.1993
J
Kun Jin Cina Cina Attacco 04.10.1999
L
Jiahui Lei Cina Cina Centrocampo 22.09.1995
Mengwen Li Cina Cina Difesa 28.03.1995
Mengyu Li Cina Cina Portiere 06.06.1995
Xiang Li Cina Cina Difesa 02.05.1994
Yifan Li Cina Cina Difesa 27.09.1998
Ying Li Cina Cina Attacco 07.01.1993
Jiahui Liang Cina Cina Portiere 28.07.2000
Yuping Lin Cina Cina Difesa 28.02.1992
Jing Liu Cina Cina Centrocampo 28.04.1998
Shanshan Liu Cina Cina Difesa 16.03.1992
Yanqiu Liu Cina Cina Centrocampo 31.12.1995
Feifei Lu Cina Cina Portiere 10.11.1995
Guiping Luo Cina Cina Difesa 20.04.1993
Siqi Lyu Cina Cina Difesa 04.01.1995
M
Xiao Xu Ma Cina Cina Attacco 05.06.1988
Xiaolan Ma Cina Cina Centrocampo 16.02.1999
Yunrui Mu Cina Cina Centrocampo 08.06.1992
N
Yang Nan Cina Cina Portiere 16.08.1995
S
Li Shen Cina Cina Portiere 28.07.1992
Lili Shen Cina Cina Attacco 13.07.1992
Mengyu Shen Cina Cina Centrocampo 19.08.2001
Tianlun Shi Cina Cina Centrocampo 08.06.1996
Sicheng Song Cina Cina Centrocampo 17.01.1992
Xin Su Cina Cina Difesa 18.02.1993
T
Ruyin Tan Cina Cina Centrocampo 17.07.1994
Jiali Tang Cina Cina Centrocampo 16.03.1995
W
Jun Wang Cina Cina Allenatore 01.11.1964
Linlin Wang Cina Cina Difesa 04.08.2000
Shuang Wang Cina Cina Centrocampo 23.01.1995
Tingting Wang Cina Cina Centrocampo 18.02.1992
Yanwen Wang Cina Cina Attacco 27.03.1999
Yingying Wang Cina Cina Difesa 15.09.1992
Haiyan Wu Cina Cina Difesa 26.02.1993
X
Tingting Xia Cina Cina Portiere 04.11.1993
Yuyi Xiao Cina Cina Attacco 10.01.1996
Qiwen Xie Cina Cina Centrocampo 27.05.1999
Huan Xu Cina Cina Portiere 06.03.1999
Y
Yingying Yan Cina Cina Centrocampo 28.01.1999
Qian Yang Cina Cina Centrocampo 05.01.2001
Lingwei Yao Cina Cina Difesa 05.12.1995
Shuangyan Yao Cina Cina Attacco 13.08.1992
Tiesheng Yin Cina Cina Allenatore 16.08.1956
Z
Chen Zhang Cina Cina Attacco 11.10.1995
Jieli Zhang Cina Cina Attacco 04.01.1993
Linyan Zhang Cina Cina Centrocampo 16.01.2001
Xin Zhang Cina Cina Centrocampo 23.05.1992
Zhu Zhang Cina Cina Centrocampo 20.05.1996
Xindi Zhao Cina Cina Centrocampo 08.01.1995
Xinzhai Zhao Cina Cina Centrocampo 08.01.1995
Yingying Zhao Cina Cina Difesa 16.11.1996
Yujie Zhao Cina Cina Centrocampo 28.04.1999
Jie Zheng Cina Cina Portiere 18.12.1999
Jie Zhi Cina Cina Difesa 22.03.1998
Xiudong Zhong Cina Cina Difesa 16.11.1994
Beiyan Zhu Cina Cina Centrocampo 17.01.1994