Arbitro Paese V P S
Vasilis Dimitriou 8 7 1 0 2 1 0 0
Timotheos Christofi 4 2 1 1 0 0 0 0
Loukas Soteriou 4 3 1 0 0 0 0 0
Rob Jenkins 2 1 0 1 1 1 0 0
Yiannis Anastasiou 2 1 0 1 0 0 0 0
Marios Christoforou 2 0 2 0 0 0 0 0
Giorgos Nikolaou 2 2 0 0 0 0 0 0
Chrysovalantis Theouli 2 1 1 0 0 0 0 0
Rovertos Costa 1 1 0 0 1 0 0 0
Lionel Tschudi 1 0 0 1 1 0 0 0
Kevin Clancy 1 0 0 1 0 0 0 0
Sebastian Colţescu 1 1 0 0 0 0 0 0
Andreas Ekberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Filip Glova 1 0 0 1 0 0 0 0
Marco Guida 1 0 0 1 0 0 0 0
Fran Jović 1 0 1 0 0 1 0 0
Chris Kavanagh 1 1 0 0 0 0 0 0
Bobby Madden 1 0 1 0 0 0 0 0
Danny Makkelie 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikolas Neokleous 1 1 0 0 0 0 0 0
Arbitro Paese V P S
Harm Osmers 1 0 0 1 0 0 0 0
Craig Pawson 1 1 0 0 0 0 0 0
Kostas Psevdiotis 1 0 0 1 0 0 0 0
Don Robertson 1 0 0 1 0 0 0 0
Eitan Shmeulevitch 1 0 0 1 0 0 0 0
Demetris Solomou 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 0 1 0 0 0 0 0
Kai Steen 1 0 0 1 0 0 0 0
Nathan Verboomen 1 1 0 0 0 0 0 0