Arbitro Paese V P S
Ferenc Karakó 2 0 1 1 1 0 0 0
Nikolas Neokleous 1 0 0 1 0 0 0 0
João Pinheiro 1 0 0 1 0 1 0 0
Loukas Soteriou 1 0 1 0 0 0 0 0
Leontios Trattou 1 0 0 1 0 0 0 0