Arbitro Paese V P S
Sergey Tsinkevich 23 11 6 6 0 1 0 0
Denis Shcherbakov 19 9 2 8 1 3 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 14 6 4 4 2 4 0 0
Igor Kruk 13 5 7 1 0 4 0 0
Aleksey Kulbakov 11 5 1 5 4 3 0 0
Viktor Shimusik 11 5 5 1 0 2 0 1
Vadim Panchenko 8 3 2 3 0 2 0 0
Dmitriy Dolya 7 5 1 1 1 1 0 0
Vladimir Ishchenko 6 2 3 1 0 0 0 0
Oleg Murashkevich 5 4 0 1 0 1 0 0
Andrey Soroka 5 3 2 0 0 0 0 0
Sergey Stetsurin 4 3 0 1 0 1 0 0
Sergey Chistov 3 2 1 0 1 1 0 0
Oleg Cherepnev 3 2 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 3 2 1 0 0 1 0 0
Mikhail Lavskiy 3 2 0 1 0 0 0 0
Valeriy Velichko 3 1 2 0 0 1 0 0
Alain Bieri 2 0 0 2 1 1 0 0
Simon Evans 2 0 1 1 0 0 0 0
Aleksandr Evnevich 2 1 0 1 0 1 0 0
Arbitro Paese V P S
Dimitar Meckarovski 2 1 0 1 0 0 0 0
Ivan Safaryan 2 2 0 0 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 2 2 0 0 0 0 0 0
Oliver Drachta 1 0 1 0 1 0 0 0
Sergey Lobatsevich 1 1 0 0 1 0 0 0
Evgeni Naumov 1 1 0 0 1 1 0 0
Petr Ardeleánu 1 0 0 1 0 0 0 0
Marius Avram 1 0 0 1 0 0 0 0
Firat Aydinus 1 1 0 0 0 0 0 0
Cristian Balaj 1 0 0 1 0 1 0 0
Oleksandr Derdo 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Divakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Juri Frischer 1 1 0 0 0 0 0 0
Roberto García 1 0 0 1 0 0 0 0
Bakary Gassama 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksander Gauzer 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergey Gorayutin 1 1 0 0 0 0 0 0
Iwan Griffith 1 1 0 0 0 0 0 0
Danilo Grujić 1 1 0 0 0 0 0 0
Dag Hafsås 1 1 0 0 0 0 0 0
Arbitro Paese V P S
Kenn Hansen 1 0 0 1 0 0 0 0
Arnold Hunter 1 0 1 0 0 0 0 0
Ken Johnsen 1 0 0 1 0 1 0 0
Pavel Koronets 1 1 0 0 0 0 0 0
Artyom Kuchin 1 0 0 1 0 1 0 0
Anton Lashuk 1 0 0 1 0 0 0 0
Timothy Marshall 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Mateu Lahoz 1 0 0 1 0 0 0 0
Dumitru Muntean 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 1 0 0 1 0 0 0 0
Elmir Pilav 1 1 0 0 0 0 0 0
Nicolas Rainville 1 1 0 0 0 0 0 0
Admir Šehović 1 1 0 0 0 0 0 0
Ilias Spathas 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Stålhammar 1 0 0 1 0 0 0 0
Andris Treimanis 1 1 0 0 0 0 0 0
Giorgi Vadachkoria 1 1 0 0 0 0 0 0
Paolo Valeri 1 1 0 0 0 0 0 0