Arbitro Paese V P S
Hiroyuki Kimura 6 2 0 4 2 0 0 0
Yuichi Nishimura 5 2 1 2 1 0 0 0
Masaaki Iemoto 5 1 2 2 0 1 0 0
Jumpei Iida 5 2 2 1 0 0 0 0
Yusuke Araki 4 0 2 2 0 1 0 0
Nobutsugu Murakami 4 1 1 2 0 1 0 0
Futoshi Nakamura 4 0 0 4 0 0 0 0
Ryuji Sato 4 3 1 0 0 0 0 0
Minoru Tōjō 4 1 1 2 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 4 4 0 0 0 1 0 0
Ryosuke Yamaoka 4 2 1 1 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 3 0 2 1 1 0 0 0
Yoshiro Imamura 3 0 2 1 0 0 0 0
Hajime Matsuo 3 1 1 1 0 0 0 0
Takuto Okabe 3 1 2 0 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 2 2 0 0 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 2 0 0 2 0 1 0 0
Koei Koya 2 1 0 1 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 2 0 0 2 0 1 0 0
Michel Abed 1 0 1 0 0 0 0 0
Arbitro Paese V P S
Chris Beath 1 0 0 1 0 0 0 0
Muahmmad Taqi Bin Jahari 1 0 1 0 0 0 0 0
Mario Díaz de Vivar 1 0 0 1 0 0 0 0
Cann Farrugia 1 1 0 0 0 0 0 0
Ghead Grisha 1 0 1 0 0 1 0 0
Itaru Hirose 1 0 0 1 0 1 0 0
Toru Kakinuma 1 1 0 0 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 1 0 0 1 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 0 0 1 0 0 0 0
Björn Kuipers 1 0 0 1 0 0 0 0
Marco Ortíz 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrés Rojas 1 0 1 0 0 0 0 0
Hayato Shimizu 1 1 0 0 0 0 0 0
Jesús Valenzuela 1 0 1 0 0 0 0 0