Arbitro Paese V P S
Sergey Tsinkevich 16 3 3 10 2 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 15 5 5 5 1 1 0 0
Aleksey Kulbakov 13 5 1 7 3 2 0 0
Denis Shcherbakov 12 3 3 6 2 1 0 0
Dmitriy Dmitryev 12 7 2 3 1 2 0 0
Igor Kruk 11 4 3 4 3 1 0 0
Vadim Panchenko 10 1 3 6 0 0 0 0
Nikita Pireev 8 4 1 3 1 2 0 0
Viktor Shimusik 8 4 2 2 1 2 0 0
Dmitriy Dolya 7 4 0 3 5 0 0 0
Andrey Divakov 6 3 2 1 2 4 0 0
Sergey Lobatsevich 6 1 3 2 0 1 0 0
Vladimir Ishchenko 5 2 2 1 1 1 0 0
Andrey Vasilevich 5 3 2 0 1 1 0 0
Sergey Stetsurin 5 4 1 0 0 0 0 0
Oleg Cherepnev 4 1 1 2 2 2 0 0
Mikhail Lavskiy 4 2 2 0 1 0 0 0
Sergey Gorayutin 4 1 1 2 0 1 0 0
Pavel Koronets 4 1 1 2 0 0 0 0
Andrey Soroka 4 1 2 1 0 1 0 0
Arbitro Paese V P S
Aleksandr Evnevich 3 0 2 1 0 0 0 0
Valeriy Velichko 3 2 0 1 0 0 0 0
Evgeni Naumov 2 1 0 1 0 0 0 0
Ivan Safaryan 2 0 1 1 0 1 0 0
Yusuke Araki 1 0 0 1 0 0 0 0
Stuart Attwell 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Chistov 1 0 0 1 0 0 0 0
Roberto García 1 0 0 1 0 0 0 0
Bakary Gassama 1 1 0 0 0 0 0 0
Adrien Jaccottet 1 0 0 1 0 1 0 0
Amin Kurgheli 1 1 0 0 0 1 0 0
Anton Lashuk 1 1 0 0 0 1 0 0
Jens Maae 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitry Markov 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleg Murashkevich 1 0 1 0 0 0 0 0
Nikola Popov 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Rubinos Pérez 1 0 1 0 0 1 0 0
Jan Valášek 1 1 0 0 0 0 0 0
Slavko Vinčić 1 1 0 0 0 0 0 0