Arbitro Paese V P S
Vitaliy Sevostsyanik 5 0 2 3 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 4 3 1 0 0 0 0 0
Igor Kruk 4 2 1 1 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 4 2 1 1 0 0 0 0
Vladimir Ishchenko 3 1 0 2 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 3 0 1 2 0 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 2 2 0 0 0 0 0 0
Oleg Murashkevich 2 0 1 1 0 0 0 0
Evgeni Naumov 2 1 0 1 0 0 0 0
Ivan Safaryan 2 1 0 1 0 0 0 0
Andrey Soroka 2 0 0 2 0 0 0 0
Sergey Stetsurin 2 2 0 0 0 0 0 0
Sergey Tsinkevich 2 1 0 1 0 0 0 0
Suren Baliyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleg Cherepnev 1 1 0 0 0 0 0 0
Ken Johnsen 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Koronets 1 0 1 0 0 0 0 0
Artyom Kuchin 1 0 0 1 0 0 0 0
Dimitar Meckarovski 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikita Pireev 1 1 0 0 0 0 0 0
Arbitro Paese V P S
Denis Shcherbakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktor Shimusik 1 1 0 0 0 0 0 0