Arbitro Paese V P S
Vitaliy Sevostsyanik 15 4 6 5 1 2 1 0
Denis Shcherbakov 13 2 4 7 2 1 0 0
Oleg Cherepnev 11 3 2 6 1 2 0 0
Vladimir Ishchenko 8 3 1 4 0 0 0 0
Igor Kruk 8 1 3 4 0 1 0 0
Mikhail Lavskiy 8 2 5 1 0 1 0 0
Oleg Murashkevich 7 3 1 3 0 0 0 0
Vadim Panchenko 7 2 2 3 0 1 0 0
Dmitriy Dmitryev 6 2 1 3 1 1 0 0
Sergey Tsinkevich 6 0 2 4 1 0 0 0
Ivan Safaryan 5 2 0 3 1 0 0 0
Andrey Soroka 5 2 0 3 0 1 0 0
Valeriy Velichko 5 4 0 1 0 0 0 0
Nikita Pireev 3 1 0 2 1 0 0 0
Aleksandr Evnevich 3 0 2 1 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 3 1 0 2 0 1 0 0
Sergey Stetsurin 3 1 0 2 0 0 0 0
Dmitriy Dolya 2 1 0 1 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 2 1 0 1 0 0 0 0
Evgeni Naumov 1 0 0 1 1 0 0 0
Arbitro Paese V P S
Roberto García 1 0 0 1 0 0 0 0
Bakary Gassama 1 1 0 0 0 0 0 0
Petteri Kari 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Koronets 1 0 0 1 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 1 0 0 1 0 1 0 0
Antonio Rubinos Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
Stavros Tritsonis 1 1 0 0 0 0 0 0
Jan Valášek 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 1 0 0 1 0 0 0 0
Slavko Vinčić 1 1 0 0 0 1 0 0