Arbitro Paese V P S
Sergey Tsinkevich 17 8 2 7 0 1 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 16 2 3 11 0 4 0 1
Denis Shcherbakov 14 5 6 3 0 4 0 0
Dmitriy Dmitryev 13 6 4 3 1 2 0 0
Vadim Panchenko 13 4 5 4 0 4 0 0
Aleksey Kulbakov 12 4 3 5 1 4 0 0
Oleg Murashkevich 12 6 2 4 1 4 0 0
Andrey Soroka 12 4 2 6 0 4 0 0
Nikita Pireev 11 6 3 2 1 0 0 0
Igor Kruk 11 3 3 5 0 4 0 0
Sergey Lobatsevich 10 4 3 3 0 5 0 1
Viktor Shimusik 10 5 0 5 0 3 0 0
Dmitriy Dolya 8 4 2 2 0 2 1 0
Oleg Cherepnev 6 2 1 3 0 2 0 0
Mikhail Lavskiy 6 2 2 2 0 3 0 0
Pavel Koronets 5 3 2 0 1 0 0 0
Andrey Vasilevich 5 2 1 2 0 1 0 0
Valeriy Velichko 5 2 1 2 0 1 0 0
Ivan Safaryan 4 1 3 0 0 1 0 0
Andrey Divakov 3 0 1 2 1 1 0 0
Arbitro Paese V P S
Aleksandr Evnevich 3 1 1 1 0 0 0 0
Vladimir Ishchenko 3 1 1 1 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 2 2 0 0 0 0 0 0
Sergey Stetsurin 2 1 0 1 0 1 0 0
Suren Baliyan 1 0 1 0 0 0 0 0
Sebastien Delférière 1 0 0 1 0 0 0 0
Alain Durieux 1 0 0 1 0 0 0 0
Adrien Jaccottet 1 0 0 1 0 0 1 0
Sergey Krasnikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Amin Kurgheli 1 0 0 1 0 0 0 0
Gennadiy Levchuk 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeni Naumov 1 1 0 0 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 1 0 0 1 0 0 0 0
António Nobre 1 0 1 0 0 0 0 0
Lasha Silagava 1 0 0 1 0 0 0 0
Nick Walsh 1 0 0 1 0 0 0 0