Italia Serie A Partite giallo doppio giallo rosso
2021/2022 1 2 - 1
2020/2021 5 22 - -
2018/2019 1 2 - -
7 26 - 1
Italia Serie B Partite giallo doppio giallo rosso
2021/2022 3 16 - -
2020/2021 9 38 3 2
2019/2020 15 75 3 1
2018/2019 12 47 - 1
39 176 6 4
Italia Coppa Italia Partite giallo doppio giallo rosso
2020/2021 2 1 - -
2019/2020 2 6 - -
2018/2019 2 9 - -
2017/2018 1 4 - -
7 20 - -
Italia Serie C Girone A Partite giallo doppio giallo rosso
2017/2018 5 16 - -
2016/2017 7 23 1 -
2015/2016 4 12 - -
2014/2015 3 11 - -
19 62 1 -
Italia Serie C Girone B Partite giallo doppio giallo rosso
2017/2018 5 24 - 1
2016/2017 5 15 - -
2015/2016 4 13 - 2
2014/2015 6 17 1 -
20 69 1 3
Italia Serie C Girone C Partite giallo doppio giallo rosso
2017/2018 7 21 1 1
2016/2017 6 24 1 1
2015/2016 5 17 - 1
2014/2015 5 16 - 1
23 78 2 4
Italia Serie C Playoff Partite giallo doppio giallo rosso
2017/2018 4 16 1 -
2016/2017 2 7 - -
6 23 1 -
Italia Primavera Campionato Primavera 1 Partite giallo doppio giallo rosso
2017/2018 5 14 - -
5 14 - -
Italia Primavera Pr. Girone A Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 2 5 1 -
2 5 1 -
Italia Primavera Pr. Girone B Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 2 9 - -
2015/2016 1 5 - -
2014/2015 2 4 - -
5 18 - -
Italia Primavera Pr. Girone C Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 2 14 - -
2015/2016 6 25 - -
2014/2015 11 30 1 -
19 69 1 -