Italia Serie A Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 1 4 1 -
2014/2015 1 3 - -
2013/2014 1 6 - -
3 13 1 -
Italia Serie B Partite giallo doppio giallo rosso
2021/2022 3 13 - -
2019/2020 16 86 3 1
2018/2019 14 60 3 -
2017/2018 17 68 3 1
2016/2017 18 90 3 3
2015/2016 17 86 6 2
2014/2015 17 83 7 6
2013/2014 11 47 - 2
113 533 25 15
Italia Coppa Italia Partite giallo doppio giallo rosso
2021/2022 1 6 1 1
2019/2020 1 10 - 1
2018/2019 2 6 - -
2017/2018 1 6 - -
2015/2016 2 5 - -
2014/2015 2 11 - -
9 44 1 2
Italia Lega Pro 1° A Partite giallo doppio giallo rosso
2012/2013 Play off 1 1 - -
2012/2013 6 26 - -
7 27 - -
Italia Lega Pro 1° B Partite giallo doppio giallo rosso
2012/2013 Play off 1 6 - 2
2012/2013 10 34 1 4
11 40 1 6