Italia Serie A Partite giallo doppio giallo rosso
2020/2021 4 17 - -
2019/2020 14 70 2 4
2018/2019 4 17 - -
2017/2018 1 2 - -
23 106 2 4
Italia Serie B Partite giallo doppio giallo rosso
2020/2021 7 28 1 1
2018/2019 Aufstieg 1 2 - -
2018/2019 13 60 3 -
2017/2018 17 65 1 2
38 155 5 3
Italia Coppa Italia Partite giallo doppio giallo rosso
2020/2021 2 4 - -
2019/2020 2 6 - 1
2018/2019 2 6 - -
2017/2018 1 2 1 -
2015/2016 1 4 1 -
2014/2015 1 3 - -
9 25 2 1
Italia Serie C Girone A Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 5 17 - 2
2015/2016 5 19 2 1
2014/2015 5 14 1 -
15 50 3 3
Italia Serie C Girone B Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 7 24 - 1
2015/2016 2 7 - 1
2014/2015 2 9 1 -
11 40 1 2
Italia Serie C Girone C Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 7 26 2 -
2015/2016 7 30 1 2
2014/2015 9 37 2 3
23 93 5 5
Italia Serie C Playoff Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 4 15 1 2
4 15 1 2
Italia Lega Pro 1° A Partite giallo doppio giallo rosso
2013/2014 4 18 - 1
4 18 - 1
Italia Primavera Pr. Girone A Partite giallo doppio giallo rosso
2015/2016 6 21 1 4
2014/2015 8 41 - 3
14 62 1 7
Italia Primavera Pr. Girone B Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 1 7 - -
2015/2016 2 2 - -
3 9 - -
Italia Primavera Pr. Girone C Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 2 7 1 2
2015/2016 1 5 - -
2014/2015 3 10 1 1
6 22 2 3
Italia Primavera Primavera Playoff Partite giallo doppio giallo rosso
2015 1 4 - 1
1 4 - 1