» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Jarosław Przybył 18.03.1976 Polonia Polonia 3 6 - -
Tomasz Wajda 17.05.1980 Polonia Polonia 3 13 - -
Łukasz Bednarek 30.01.1982 Polonia Polonia 2 3 - 1
Marcin Borski 13.04.1973 Polonia Polonia 2 6 - -
Bartosz Frankowski 26.09.1986 Polonia Polonia 2 6 - -
Krzysztof Jakubik 20.07.1983 Polonia Polonia 2 5 - -
Sebastian Krasny Polonia Polonia 2 6 - -
Marek Opaliński Polonia Polonia 2 5 - -
Paweł Raczkowski 10.05.1983 Polonia Polonia 2 3 - 1
Mateusz Złotnicki Polonia Polonia 2 9 1 -
Artur Aluszyk 11.03.1979 Polonia Polonia 1 4 - -
Tomasz Białek 09.10.1986 Polonia Polonia 1 4 - -
Zbigniew Dobrynin 19.06.1986 Polonia Polonia 1 3 - -
Paweł Gil 28.06.1976 Polonia Polonia 1 2 - -
Piotr Idzik Polonia Polonia 1 4 1 1
Sebastian Jarzębak 20.09.1974 Polonia Polonia 1 1 - -
Hiroyuki Kimura 30.01.1982 Giappone Giappone 1 3 - -
Krzysztof Korycki Polonia Polonia 1 3 - -
Tomasz Kwiatkowski 25.02.1978 Polonia Polonia 1 6 - -
Jacek Lis Polonia Polonia 1 2 - 1
Jacek Małyszek 23.07.1979 Polonia Polonia 1 4 - -
Szymon Marciniak 07.01.1981 Polonia Polonia 1 5 - -
Paweł Pskit 09.01.1980 Polonia Polonia 1 1 - -
Dominik Sulikowski 21.05.1977 Polonia Polonia 1 7 - -
Łukasz Szczech 11.05.1984 Polonia Polonia 1 5 - 1
Somma 37 116 2 5