» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Marcin Borski 13.04.1973 Polonia Polonia 0
Anton Fijarczyk 04.11.1960 Polonia Polonia 0
Grzegorz Gilewski 24.02.1973 Polonia Polonia 0
Jacek Granat 22.02.1966 Polonia Polonia 0
Grzegorz Kasperkowicz 09.08.1960 Polonia Polonia 0
Piotr Kotos 22.12.1969 Polonia Polonia 0
Robert Malek 15.03.1971 Polonia Polonia 0
Zbigniew Marczyk 20.06.1958 Polonia Polonia 0
Marek Mikołajewski 21.03.1972 Polonia Polonia 0
Tomasz Mikulski 21.06.1968 Polonia Polonia 0
Mirosław Milewski 12.05.1957 Polonia Polonia 0
Andrzej Naleznik 31.10.1957 Polonia Polonia 0
Michal Nowak 20.02.1959 Polonia Polonia 0
Miroslaw Ryszka 26.01.1960 Polonia Polonia 0
Krzysztof Słupik 21.08.1964 Polonia Polonia 0
Piotr Swies 21.12.1961 Polonia Polonia 0
Zbigniev Urbanczyk 19.04.1954 Polonia Polonia 0
Piotr Wieczerzak 07.03.1972 Polonia Polonia 0
Ryszard Wójcik 06.06.1956 Polonia Polonia 0
Krysztof Zdunek 05.11.1976 Polonia Polonia 0
Somma 0