» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Marc Frömel 27.05.1980 Germania Germania 7 3 4 6
Roland Inderhees Germania Germania 7 - 2 3
Markus Kuhl 13.10.1979 Germania Germania 7 - 1 1
Frank Meiwes Germania Germania 7 5 1 -
Karl-Josef Metzger 28.05.1977 Germania Germania 7 - 1 -
Marcel Pelgrim 25.01.1977 Germania Germania 7 - - 1
Andre Berger Germania Germania 6 9 - 1
Tobias Brandt Germania Germania 6 1 3 -
Marco Cremer Germania Germania 6 3 - -
Christian Kloppenburg Germania Germania 6 - - -
Sebastian Moritz Germania Germania 6 2 2 -
Marco Probst Germania Germania 6 - 1 -
Nicole Schumacher 26.03.1979 Germania Germania 6 - 1 -
Andreas Stattrop Germania Germania 6 7 3 -
Claas Steenebrügge Germania Germania 6 - 2 1
Frederick Assmuth 20.12.1977 Germania Germania 5 - 1 -
Nikolaus Athanassiadis 13.06.1980 Germania Germania 5 5 4 -
Michael Bernhardt Germania Germania 5 - - 1
Philip Dräger Germania Germania 5 - 1 -
Christian Erbs 11.11.1983 Germania Germania 5 - 1 -
Till Franke 15.08.1981 Germania Germania 5 - - 1
Stefan Glasmacher 30.05.1987 Germania Germania 5 - - -
Markus Häbel Germania Germania 5 - - 2
Stefan Hagen 07.06.1971 Germania Germania 5 - 1 -
Jens Helming Germania Germania 5 5 3 1
Denis Magne Germania Germania 5 - - 2
Kai Andre Mauer Germania Germania 5 10 1 1
Thomas Metzen 22.07.1981 Germania Germania 5 3 1 1
Achim Möller 14.02.1980 Germania Germania 5 - 3 1
Dominik Nowak 15.07.1981 Germania Germania 5 - 2 1
Frank Perschke Germania Germania 5 - 3 4
Christian Peters Germania Germania 5 3 1 2
Andre Pütz 31.12.1974 Germania Germania 5 - 2 -
Sven Rhodgess Germania Germania 5 - 3 -
Heiko Schneider Germania Germania 5 - 1 2
Markus Schüller 31.07.1981 Germania Germania 5 6 - 1
Matthias Ucka Germania Germania 5 13 - -
Sascha Zink 08.07.1977 Germania Germania 5 - - 1
Heinz Zinken Germania Germania 5 4 - -
Lars Bremkens Germania Germania 4 - 2 1
Thorsten Gebhardt Germania Germania 4 - - -
Martin Groppengießer Germania Germania 4 - - -
Dalibor Guzijan 02.10.1982 Germania Germania 4 - 1 -
Jens Jeromin Germania Germania 4 - 2 1
Andre Klüsener Germania Germania 4 - - -
Martin Pier 10.11.1974 Germania Germania 4 - 2 2
Karl-Markus Schumacher 09.12.1980 Germania Germania 4 - 1 1
Cetin Sevinc 06.04.1982 Germania Germania 4 - - -
Florian Steuer 22.06.1980 Germania Germania 4 4 1 1
Karsten Wix Germania Germania 4 - 1 1
Mark Borsch 16.03.1977 Germania Germania 3 - - -
Bastian Keil 22.10.1976 Germania Germania 3 - - -
Florian Kötter Germania Germania 3 6 - 1
Sebastian Kötter 01.01.1970 Germania Germania 3 - - -
Marc Schulte Germania Germania 3 - 1 2
Detlef Thomßen 14.05.1965 Germania Germania 3 - 1 2
Martin Wytelus Germania Germania 3 - - 2
Christian Bandurski 22.12.1982 Germania Germania 2 - - 1
Daniela Klein Germania Germania 2 - - 2
Dirk Margenberg 19.10.1966 Germania Germania 2 - - -
Kevin Music Germania Germania 2 - - -
Michael Rutkowski Germania Germania 2 - - -
André Stachowiak 26.12.1970 Germania Germania 2 - - -
Waldemar Stor Germania Germania 2 - 1 -
Marina Wozniak 07.09.1979 Germania Germania 2 7 1 -
Lars Brankes Germania Germania 1 - - -
Boris Guzijan 02.09.1976 Germania Germania 1 - 1 -
Peter Henes 01.05.1962 Germania Germania 1 - - -
Thorsten Joerend 23.12.1978 Germania Germania 1 - - -
René Kunsleben 11.05.1976 Germania Germania 1 - - -
Stephan Menze Germania Germania 1 - - -
Detlef Scheppe 14.01.1968 Germania Germania 1 7 - -
Marc Seemann 20.04.1973 Germania Germania 1 - - -
Guido Winkmann 27.11.1973 Germania Germania 1 - - -
Somma 306 103 64 51