» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Patrick Lhermite 06.06.1963 Francia Francia 19 - - 11
Bruno Ruffray 01.05.1965 Francia Francia 17 7 - 5
Pascal Vileo 27.04.1967 Francia Francia 17 - - 4
Thierry Allart 27.05.1965 Francia Francia 16 5 - 5
Yves Brizou 27.07.1963 Francia Francia 16 4 - 5
Eric Brocas 01.08.1963 Francia Francia 16 11 - -
Améziane Khendek 06.08.1964 Francia Francia 16 10 - 2
Jacky Legrain 02.04.1955 Francia Francia 16 1 - 2
Attilio Ugolini 01.03.1960 Francia Francia 16 11 1 8
Hervé Bayet Francia Francia 15 - - 4
Michel Bonnichon 06.01.1957 Francia Francia 15 8 - -
Régis Champet 04.10.1966 Francia Francia 15 5 1 5
Dominique Fraise 07.06.1967 Francia Francia 15 4 - 2
Thierry Auriac 28.03.1964 Francia Francia 14 4 - -
Laurent Duhamel 10.10.1968 Francia Francia 13 6 1 2
Alain Lalu 30.11.1954 Francia Francia 13 10 - 3
Olivier Somps 14.07.1964 Francia Francia 13 2 1 5
Bruno Derrien 09.04.1964 Francia Francia 12 8 - 3
Bruno Coué 12.04.1966 Francia Francia 11 7 1 -
Franck Glochon 24.11.1959 Francia Francia 11 - - 1
Philippe Leduc 18.06.1952 Francia Francia 11 4 - 1
Stéphane Moulin 27.10.1963 Francia Francia 11 5 - 3
Claude Tellène 30.03.1952 Francia Francia 11 8 - 2
Pascal Garibian 22.03.1961 Francia Francia 10 3 - -
Gilles Veissière 18.09.1959 Francia Francia 10 - - 2
Patrick Anton 15.02.1954 Francia Francia 8 - - 6
Stéphane Bré 29.03.1966 Francia Francia 8 3 1 1
Philippe Kalt 19.08.1968 Francia Francia 8 2 1 1
Serge Leon 03.06.1954 Francia Francia 8 13 1 1
Éric Poulat 08.12.1963 Francia Francia 8 3 1 1
Jean-Claude Puyalt 10.11.1954 Francia Francia 8 4 1 2
Marc Batta 01.11.1953 Francia Francia 7 7 - 1
Alain Sars 30.04.1961 Francia Francia 7 7 - -
Gilles Cheron 19.06.1958 Francia Francia 6 - - -
Jean-Marc Gonon 13.10.1966 Francia Francia 6 - - 3
Rémi Harrel 03.09.1954 Francia Francia 6 5 - -
Claude Colombo 01.10.1960 Francia Francia 5 - - -
Roger Philippi 12.09.1952 Lussemburgo Lussemburgo 5 - - -
Alain Hamer 10.12.1965 Lussemburgo Lussemburgo 4 - - -
Hervé Piccirillo 06.03.1967 Francia Francia 4 4 - 2
Bernard Saules 30.05.1954 Francia Francia 3 5 - 1
Somma 450 176 10 94