» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Hervé Bayet Francia Francia 18 24 - 5
Michel Bonnichon 06.01.1957 Francia Francia 18 17 - 6
Alain Lalu 30.11.1954 Francia Francia 17 16 - 3
Jacky Legrain 02.04.1955 Francia Francia 17 27 - 5
Bruno Coué 12.04.1966 Francia Francia 16 14 - 3
Bruno Derrien 09.04.1964 Francia Francia 16 - - 6
Jean-Marc Gonon 13.10.1966 Francia Francia 16 28 - 1
Stéphane Moulin 27.10.1963 Francia Francia 16 41 - 3
Éric Poulat 08.12.1963 Francia Francia 16 22 - 6
Johnny Merlot 03.04.1961 Francia Francia 15 22 - 5
Michel Perozziello Francia Francia 15 17 - 3
Attilio Ugolini 01.03.1960 Francia Francia 15 13 - 4
Erick Archat Francia Francia 14 25 - 16
Thierry Auriac 28.03.1964 Francia Francia 14 18 - 1
Régis Champet 04.10.1966 Francia Francia 14 17 - 7
Philippe Kalt 19.08.1968 Francia Francia 14 31 - 6
Serge Leon 03.06.1954 Francia Francia 14 28 - 6
Patrick Anton 15.02.1954 Francia Francia 13 5 - 7
Stéphane Bré 29.03.1966 Francia Francia 13 32 - 3
Franck Glochon 24.11.1959 Francia Francia 13 18 - 5
Claude Tellène 30.03.1952 Francia Francia 13 25 - 4
Gilles Cheron 19.06.1958 Francia Francia 12 17 - 7
Pascal Garibian 22.03.1961 Francia Francia 12 27 - 3
Jean-Claude Puyalt 10.11.1954 Francia Francia 12 19 - 2
Marcel Lainé 18.02.1949 Francia Francia 11 19 - 1
Gilles Veissière 18.09.1959 Francia Francia 11 12 - 2
Antoine de Pandis 17.09.1953 Francia Francia 10 14 - 3
Philippe Leduc 18.06.1952 Francia Francia 9 7 - 2
Georges Ramos 27.03.1950 Francia Francia 9 22 - 9
Alain Sars 30.04.1961 Francia Francia 9 22 1 5
Bernard Saules 30.05.1954 Francia Francia 9 24 - -
Claude Colombo 01.10.1960 Francia Francia 8 5 - 1
Rémi Harrel 03.09.1954 Francia Francia 8 8 - 5
Didier Pauchard 01.01.1951 Francia Francia 8 19 - 4
Joël Quiniou 11.07.1950 Francia Francia 7 4 - -
Marc Batta 01.11.1953 Francia Francia 6 2 - 3
Roger Philippi 12.09.1952 Lussemburgo Lussemburgo 2 2 - -
Alain Hamer 10.12.1965 Lussemburgo Lussemburgo 1 2 - -
Somma 461 665 1 152