» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Paul Danson 02.05.1958 Inghilterra Inghilterra 16 55 2 1
Eddie Evans 07.12.1959 Inghilterra Inghilterra 14 53 1 1
Andy Hall 06.01.1969 Inghilterra Inghilterra 14 41 1 1
Grant Hegley 10.11.1964 Inghilterra Inghilterra 14 24 - -
Trevor Parkes 23.01.1961 Inghilterra Inghilterra 14 39 - 2
Mick Fletcher 16.08.1957 Inghilterra Inghilterra 13 52 1 1
Andy Penn 25.10.1971 Inghilterra Inghilterra 13 33 - 1
Colin Webster 17.11.1966 Inghilterra Inghilterra 13 41 - 2
Mark Cowburn 28.03.1958 Inghilterra Inghilterra 12 35 - 3
Anthony Leake 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 12 34 1 2
Nigel Miller 05.03.1960 Inghilterra Inghilterra 12 32 1 -
Clive Oliver 30.06.1962 Inghilterra Inghilterra 12 39 - 2
Philip Prosser 16.10.1963 Inghilterra Inghilterra 12 35 - 2
Joe Ross 28.12.1959 Inghilterra Inghilterra 12 24 2 -
Graham Salisbury 01.11.1962 Inghilterra Inghilterra 12 44 - 1
Mark Warren 04.01.1960 Inghilterra Inghilterra 12 29 2 -
Carl Boyeson 05.11.1969 Inghilterra Inghilterra 11 31 - 1
Darren Drysdale 18.02.1971 Inghilterra Inghilterra 11 22 - -
Kevin Friend 08.07.1971 Inghilterra Inghilterra 11 39 - -
Fred Graham 02.03.1964 Inghilterra Inghilterra 11 33 2 2
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 11 26 1 -
Steve Tanner 21.09.1970 Inghilterra Inghilterra 11 28 - -
Martin Atkinson 31.03.1971 Inghilterra Inghilterra 10 26 2 1
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 10 33 1 1
Eddie Ilderton 16.03.1970 Inghilterra Inghilterra 10 18 - 3
Phil Joslin 23.03.1959 Inghilterra Inghilterra 10 23 - 1
Paul Robinson Inghilterra Inghilterra 10 32 2 2
Andy Woolmer 20.04.1966 Inghilterra Inghilterra 10 22 2 1
Kevin Wright 23.04.1970 Inghilterra Inghilterra 10 23 - -
Paul Armstrong 13.06.1964 Inghilterra Inghilterra 9 18 - -
Brian Curson 21.08.1957 Inghilterra Inghilterra 9 17 1 3
Mike Jones 18.04.1968 Inghilterra Inghilterra 9 20 - -
Ray Olivier 21.09.1958 Inghilterra Inghilterra 9 26 - 1
Lee Probert 13.08.1972 Inghilterra Inghilterra 9 28 2 -
Jarnail Singh 05.02.1962 Inghilterra Inghilterra 9 31 2 -
Mick Thorpe 30.07.1969 Inghilterra Inghilterra 9 13 - -
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 8 22 - 1
Lee Mason 29.10.1971 Inghilterra Inghilterra 8 23 - 2
Mike Pike 20.04.1961 Inghilterra Inghilterra 8 12 1 -
Mick Russell 20.04.1965 Inghilterra Inghilterra 8 16 - -
Richard Beeby 11.01.1962 Inghilterra Inghilterra 7 9 1 1
Russell Booth 01.06.1970 Inghilterra Inghilterra 7 16 - -
Trevor Kettle 09.12.1966 Inghilterra Inghilterra 7 20 - 1
Paul Melin 30.05.1966 Inghilterra Inghilterra 7 9 - -
Clive Penton 06.05.1960 Inghilterra Inghilterra 7 16 1 2
Keith Stroud 12.08.1969 Inghilterra Inghilterra 7 23 - -
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 7 29 1 1
Iain Williamson 15.10.1970 Inghilterra Inghilterra 7 25 1 -
Keith Hill 20.08.1968 Inghilterra Inghilterra 6 16 - 1
Alan Kaye 02.08.1956 Inghilterra Inghilterra 6 12 - -
Andre Marriner 01.01.1971 Inghilterra Inghilterra 6 11 1 2
Phil Crossley 14.07.1960 Inghilterra Inghilterra 5 18 - -
Lee Cable Inghilterra Inghilterra 4 17 2 -
Uriah Rennie 23.10.1959 Inghilterra Inghilterra 4 10 - 1
Steve Tomlin 03.08.1956 Inghilterra Inghilterra 4 10 1 1
Mike Dean 02.06.1968 Inghilterra Inghilterra 3 5 - -
Matt Messias 07.05.1964 Inghilterra Inghilterra 3 9 1 -
Michael Ryan 08.01.1965 Inghilterra Inghilterra 3 11 - 1
Peter Walton 10.10.1959 Inghilterra Inghilterra 3 9 - -
Mark Clattenburg 13.03.1975 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Phil Dowd 26.01.1963 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Chris Foy 20.11.1962 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Gary Lewis 05.12.1973 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 1 4 - 1
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Somma 552 1501 36 50