» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Carl Boyeson 05.11.1969 Inghilterra Inghilterra 13 33 1 3
Steve Tomlin 03.08.1956 Inghilterra Inghilterra 13 32 1 2
Mark Warren 04.01.1960 Inghilterra Inghilterra 13 43 1 6
Mick Fletcher 16.08.1957 Inghilterra Inghilterra 12 53 1 1
Trevor Parkes 23.01.1961 Inghilterra Inghilterra 12 44 1 -
Philip Prosser 16.10.1963 Inghilterra Inghilterra 12 43 2 2
Joe Ross 28.12.1959 Inghilterra Inghilterra 12 37 - -
Mark Cooper Inghilterra Inghilterra 11 45 - 2
Paul Danson 02.05.1958 Inghilterra Inghilterra 11 35 1 1
Lee Mason 29.10.1971 Inghilterra Inghilterra 11 40 2 -
Graham Salisbury 01.11.1962 Inghilterra Inghilterra 11 27 - 5
Colin Webster 17.11.1966 Inghilterra Inghilterra 11 42 1 -
Paul Armstrong 13.06.1964 Inghilterra Inghilterra 10 25 - 1
Martin Atkinson 31.03.1971 Inghilterra Inghilterra 10 20 - -
Mark Cowburn 28.03.1958 Inghilterra Inghilterra 10 27 3 1
Eddie Evans 07.12.1959 Inghilterra Inghilterra 10 32 1 3
Kevin Friend 08.07.1971 Inghilterra Inghilterra 10 31 - -
Grant Hegley 10.11.1964 Inghilterra Inghilterra 10 28 2 1
Phil Joslin 23.03.1959 Inghilterra Inghilterra 10 21 - -
Alan Kaye 02.08.1956 Inghilterra Inghilterra 10 31 - -
Anthony Leake 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 10 31 - 2
Roy Pearson 26.09.1955 Inghilterra Inghilterra 10 32 - 1
Andy Penn 25.10.1971 Inghilterra Inghilterra 10 30 1 -
Michael Ryan 08.01.1965 Inghilterra Inghilterra 10 27 2 5
Mick Thorpe 30.07.1969 Inghilterra Inghilterra 10 30 1 1
Iain Williamson 15.10.1970 Inghilterra Inghilterra 10 41 - -
Lee Cable Inghilterra Inghilterra 9 32 - 1
Mark Clattenburg 13.03.1975 Inghilterra Inghilterra 9 25 - -
Phil Crossley 14.07.1960 Inghilterra Inghilterra 9 33 1 3
Brian Curson 21.08.1957 Inghilterra Inghilterra 9 24 2 -
Keith Hill 20.08.1968 Inghilterra Inghilterra 9 18 - -
Mike Jones 18.04.1968 Inghilterra Inghilterra 9 31 1 -
Trevor Kettle 09.12.1966 Inghilterra Inghilterra 9 30 1 3
Andre Marriner 01.01.1971 Inghilterra Inghilterra 9 20 - 2
Nigel Miller 05.03.1960 Inghilterra Inghilterra 9 16 1 -
Clive Penton 06.05.1960 Inghilterra Inghilterra 9 26 2 2
Mike Pike 20.04.1961 Inghilterra Inghilterra 9 16 1 1
Lee Probert 13.08.1972 Inghilterra Inghilterra 9 18 - 1
Paul Robinson Inghilterra Inghilterra 9 31 2 1
Guy Stretton Inghilterra Inghilterra 9 21 3 3
Steve Tanner 21.09.1970 Inghilterra Inghilterra 9 38 2 1
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 9 22 6 -
Kevin Wright 23.04.1970 Inghilterra Inghilterra 9 32 - -
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 8 18 - -
George Cain Inghilterra Inghilterra 8 10 - -
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 8 26 1 -
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 8 23 - 2
Ray Olivier 21.09.1958 Inghilterra Inghilterra 8 27 - -
Richard Beeby 11.01.1962 Inghilterra Inghilterra 7 20 2 -
Alan Butler Inghilterra Inghilterra 7 17 - 1
David Crick Inghilterra Inghilterra 7 16 1 1
Andy Hall 06.01.1969 Inghilterra Inghilterra 7 19 1 3
Eddie Ilderton 16.03.1970 Inghilterra Inghilterra 7 18 1 -
David Pugh Inghilterra Inghilterra 7 22 1 1
Barry Knight 07.05.1960 Inghilterra Inghilterra 5 17 - -
Chris Foy 20.11.1962 Inghilterra Inghilterra 4 13 1 -
Peter Walton 10.10.1959 Inghilterra Inghilterra 4 5 - 1
Dermot Gallagher 20.05.1957 Inghilterra Inghilterra 3 7 - 1
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 3 8 - 2
Phil Dowd 26.01.1963 Inghilterra Inghilterra 2 7 1 1
Matt Messias 07.05.1964 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Howard Webb 14.07.1971 Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Neale Barry 04.06.1958 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Steve Bennett 17.01.1961 Inghilterra Inghilterra 1 5 - -
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Paul Durkin 15.08.1955 Inghilterra Inghilterra 1 4 - -
Graham Poll 29.07.1963 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Uriah Rennie 23.10.1959 Inghilterra Inghilterra 1 7 - -
Somma 552 1632 52 68