» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Lee Probert 13.08.1972 Inghilterra Inghilterra 3 4 - 1
Keith Stroud 12.08.1969 Inghilterra Inghilterra 3 7 - -
Steve Tanner 21.09.1970 Inghilterra Inghilterra 3 3 - -
Iain Williamson 15.10.1970 Inghilterra Inghilterra 3 10 - 1
Martin Atkinson 31.03.1971 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Richard Beeby 11.01.1962 Inghilterra Inghilterra 2 8 - 3
Steve Bennett 17.01.1961 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Mark Clattenburg 13.03.1975 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Phil Crossley 14.07.1960 Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Mike Dean 02.06.1968 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Phil Dowd 26.01.1963 Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
Chris Foy 20.11.1962 Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
Andy Hall 06.01.1969 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Mike Jones 18.04.1968 Inghilterra Inghilterra 2 4 1 1
Trevor Kettle 09.12.1966 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Lee Mason 29.10.1971 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Paul Melin 30.05.1966 Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Nigel Miller 05.03.1960 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Jonathan Moss 18.10.1970 Inghilterra Inghilterra 2 3 - -
Clive Penton 06.05.1960 Inghilterra Inghilterra 2 7 - 2
Graham Poll 29.07.1963 Inghilterra Inghilterra 2 7 - 1
Jarnail Singh 05.02.1962 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Mick Thorpe 30.07.1969 Inghilterra Inghilterra 2 3 - -
Howard Webb 14.07.1971 Inghilterra Inghilterra 2 11 - 3
Colin Webster 17.11.1966 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
Andy Woolmer 20.04.1966 Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
Kevin Wright 23.04.1970 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Paul Armstrong 13.06.1964 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Russell Booth 01.06.1970 Inghilterra Inghilterra 1 2 - 1
Carl Boyeson 05.11.1969 Inghilterra Inghilterra 1 - - 1
Darren Deadman Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Darren Drysdale 18.02.1971 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Kevin Friend 08.07.1971 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Dermot Gallagher 20.05.1957 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Grant Hegley 10.11.1964 Inghilterra Inghilterra 1 - - -
Keith Hill 20.08.1968 Inghilterra Inghilterra 1 6 - -
Eddie Ilderton 16.03.1970 Inghilterra Inghilterra 1 4 - -
Phil Joslin 23.03.1959 Inghilterra Inghilterra 1 5 - -
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 1 4 - -
Andre Marriner 01.01.1971 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 1 7 - -
Pat Miller Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Clive Oliver 30.06.1962 Inghilterra Inghilterra 1 4 1 -
Andy Penn 25.10.1971 Inghilterra Inghilterra 1 4 - -
Mike Pike 20.04.1961 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Uriah Rennie 23.10.1959 Inghilterra Inghilterra 1 4 - -
Mike Riley 17.12.1964 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Tim Robinson Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Mick Russell 20.04.1965 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Graham Salisbury 01.11.1962 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 1 2 - 1
Gary Sutton Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Neil Swarbrick 27.07.1970 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 1 - - -
Peter Walton 10.10.1959 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Somma 93 249 2 15