» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Mike Dean 02.06.1968 Inghilterra Inghilterra 3 12 - -
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 3 7 - -
Paul Armstrong 13.06.1964 Inghilterra Inghilterra 2 11 - -
Neale Barry 04.06.1958 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Richard Beeby 11.01.1962 Inghilterra Inghilterra 2 1 - -
Lee Cable Inghilterra Inghilterra 2 1 - 1
George Cain Inghilterra Inghilterra 2 - - -
Mark Clattenburg 13.03.1975 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Brian Curson 21.08.1957 Inghilterra Inghilterra 2 5 1 -
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Paul Danson 02.05.1958 Inghilterra Inghilterra 2 4 - 1
Paul Durkin 15.08.1955 Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Chris Foy 20.11.1962 Inghilterra Inghilterra 2 8 - 1
Dermot Gallagher 20.05.1957 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Keith Hill 20.08.1968 Inghilterra Inghilterra 2 10 - -
Phil Joslin 23.03.1959 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Alan Kaye 02.08.1956 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Matt Messias 07.05.1964 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Trevor Parkes 23.01.1961 Inghilterra Inghilterra 2 7 1 -
Mike Pike 20.04.1961 Inghilterra Inghilterra 2 5 - 1
Philip Prosser 16.10.1963 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Uriah Rennie 23.10.1959 Inghilterra Inghilterra 2 11 - -
Joe Ross 28.12.1959 Inghilterra Inghilterra 2 3 - -
Michael Ryan 08.01.1965 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Graham Salisbury 01.11.1962 Inghilterra Inghilterra 2 3 1 2
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 2 5 - 1
Howard Webb 14.07.1971 Inghilterra Inghilterra 2 7 1 -
Colin Webster 17.11.1966 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Jeff Winter 18.04.1955 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Eddie Wolstenholme 00.00.1954 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Steve Baines 23.06.1954 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Graham Barber 05.06.1958 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Steve Bennett 17.01.1961 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Phil Dowd 26.01.1963 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Steve Dunn 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Mick Fletcher 16.08.1957 Inghilterra Inghilterra 1 6 - -
Graham Frankland Inghilterra Inghilterra 1 5 - -
Andy Hall 06.01.1969 Inghilterra Inghilterra 1 4 - -
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Grant Hegley 10.11.1964 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Ray Olivier 21.09.1958 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Roy Pearson 26.09.1955 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Clive Penton 06.05.1960 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Graham Poll 29.07.1963 Inghilterra Inghilterra 1 2 - 1
David Pugh Inghilterra Inghilterra 1 - - -
Paul Rejer 16.05.1954 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Mike Riley 17.12.1964 Inghilterra Inghilterra 1 6 - -
Paul Robinson Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Guy Stretton Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Steve Tomlin 03.08.1956 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Peter Walton 10.10.1959 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Mark Warren 04.01.1960 Inghilterra Inghilterra 1 6 - -
Clive Wilkes Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Somma 92 241 4 8