» Arbitri » assistenti  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Terry Heilbron 00.00.1952 Inghilterra Inghilterra 5 2 - -
Roger Furnandiz Inghilterra Inghilterra 4 1 - 1
John Kirkby Inghilterra Inghilterra 4 11 - -
Clive Wilkes Inghilterra Inghilterra 4 3 - -
Alan Wilkie 00.00.1951 Inghilterra Inghilterra 4 10 1 -
Steve Baines 23.06.1954 Inghilterra Inghilterra 3 4 - -
William Burns 16.12.1952 Inghilterra Inghilterra 3 7 - -
Mark Cowburn 28.03.1958 Inghilterra Inghilterra 3 4 - -
David Crick Inghilterra Inghilterra 3 10 - 1
Paul Durkin 15.08.1955 Inghilterra Inghilterra 3 1 - -
Andy Hall 06.01.1969 Inghilterra Inghilterra 3 6 - -
Mike Jones 18.04.1968 Inghilterra Inghilterra 3 3 - -
Barry Knight 07.05.1960 Inghilterra Inghilterra 3 9 - -
Kevin Lynch Inghilterra Inghilterra 3 6 - -
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 3 1 - -
Mike Pike 20.04.1961 Inghilterra Inghilterra 3 4 - -
Graham Poll 29.07.1963 Inghilterra Inghilterra 3 11 - -
Mike Reed 22.10.1951 Inghilterra Inghilterra 3 9 - -
Mike Riley 17.12.1964 Inghilterra Inghilterra 3 11 - -
Guy Stretton Inghilterra Inghilterra 3 7 - 1
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 3 7 - 1
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 3 4 - -
Jeff Winter 18.04.1955 Inghilterra Inghilterra 3 5 - -
Paul Alcock 27.10.1953 Inghilterra Inghilterra 2 7 - 1
Graham Barber 05.06.1958 Inghilterra Inghilterra 2 9 1 -
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
John Brandwood Inghilterra Inghilterra 2 2 - 2
Alan Butler Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Lee Cable Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
George Cain Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Phil Dowd 26.01.1963 Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
David Elleray 03.09.1954 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Mick Fletcher 16.08.1957 Inghilterra Inghilterra 2 9 - -
Chris Foy 20.11.1962 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Graham Frankland Inghilterra Inghilterra 2 - - -
Dermot Gallagher 20.05.1957 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Rob Harris 19.08.1956 Inghilterra Inghilterra 2 7 1 -
Keith Hill 20.08.1968 Inghilterra Inghilterra 2 6 1 -
Trevor Jones Inghilterra Inghilterra 2 9 - 2
Bill Jordan Inghilterra Inghilterra 2 3 - 1
David Laws Inghilterra Inghilterra 2 3 - -
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 2 1 - -
Ken Leach Inghilterra Inghilterra 2 1 - -
Anthony Leake 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 2 3 - 1
Matt Messias 07.05.1964 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Roy Pearson 26.09.1955 Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
David Pugh Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
Paul Rejer 16.05.1954 Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Uriah Rennie 23.10.1959 Inghilterra Inghilterra 2 6 - 2
Phil Richards Inghilterra Inghilterra 2 1 - 2
Peter Walton 10.10.1959 Inghilterra Inghilterra 2 4 1 -
Mark Warren 04.01.1960 Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
Eddie Wolstenholme 00.00.1954 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Neale Barry 04.06.1958 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Steve Bennett 17.01.1961 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Paul Danson 02.05.1958 Inghilterra Inghilterra 1 6 - -
Mike Dean 02.06.1968 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Steve Dunn 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 1 - - 1
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 1 - - -
Peter Jones 00.00.1950 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Stephen Lodge 26.09.1952 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Ray Olivier 21.09.1958 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Somma 147 297 5 16