» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Dermot Gallagher 20.05.1957 Inghilterra Inghilterra 6 8 1 -
Graham Poll 29.07.1963 Inghilterra Inghilterra 6 21 2 1
Graham Barber 05.06.1958 Inghilterra Inghilterra 4 11 - -
Paul Durkin 15.08.1955 Inghilterra Inghilterra 4 11 - -
David Elleray 03.09.1954 Inghilterra Inghilterra 4 14 1 -
Mike Riley 17.12.1964 Inghilterra Inghilterra 4 15 1 -
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 3 9 1 -
Neale Barry 04.06.1958 Inghilterra Inghilterra 2 7 1 -
Steve Bennett 17.01.1961 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 2 6 - 1
Mike Dean 02.06.1968 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Steve Dunn 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 2 6 - -
Graham Frankland Inghilterra Inghilterra 2 3 - -
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Rob Harris 19.08.1956 Inghilterra Inghilterra 2 7 1 -
Barry Knight 07.05.1960 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Ken Leach Inghilterra Inghilterra 2 1 - -
Stephen Lodge 26.09.1952 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Mike Reed 22.10.1951 Inghilterra Inghilterra 2 1 - 1
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 2 5 1 -
Eddie Wolstenholme 00.00.1954 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Paul Alcock 27.10.1953 Inghilterra Inghilterra 1 6 - -
John Brandwood Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Alan Butler Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Paul Danson 02.05.1958 Inghilterra Inghilterra 1 1 - 1
Terry Heilbron 00.00.1952 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Peter Jones 00.00.1950 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Kevin Lynch Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Ray Olivier 21.09.1958 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Roy Pearson 26.09.1955 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Uriah Rennie 23.10.1959 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Phil Richards Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 1 2 1 -
Clive Wilkes Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Alan Wilkie 00.00.1951 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Jeff Winter 18.04.1955 Inghilterra Inghilterra 1 - - -
Somma 75 192 10 4