» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Dermot Gallagher 20.05.1957 Inghilterra Inghilterra 7 17 - 2
Paul Durkin 15.08.1955 Inghilterra Inghilterra 6 21 2 -
Steve Dunn 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 5 18 2 1
Peter Jones 00.00.1950 Inghilterra Inghilterra 4 9 - -
Mike Reed 22.10.1951 Inghilterra Inghilterra 4 15 2 1
Graham Barber 05.06.1958 Inghilterra Inghilterra 3 9 - -
Neale Barry 04.06.1958 Inghilterra Inghilterra 3 13 - 1
David Elleray 03.09.1954 Inghilterra Inghilterra 3 12 2 -
Stephen Lodge 26.09.1952 Inghilterra Inghilterra 3 16 1 -
Alan Wilkie 00.00.1951 Inghilterra Inghilterra 3 11 1 -
Gary Willard 03.09.1959 Inghilterra Inghilterra 3 11 - -
Jeff Winter 18.04.1955 Inghilterra Inghilterra 3 6 - -
Rob Harris 19.08.1956 Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
Mick Pierce Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Graham Poll 29.07.1963 Inghilterra Inghilterra 2 7 1 2
Uriah Rennie 23.10.1959 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 2 8 - -
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 2 3 1 -
Paul Alcock 27.10.1953 Inghilterra Inghilterra 1 4 - -
Steve Baines 23.06.1954 Inghilterra Inghilterra 1 - - -
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 1 4 - 1
John Brandwood Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Keith Burge 10.08.1950 Galles Galles 1 1 - -
Lee Cable Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
David Crick Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 1 6 - -
Phil Dowd 26.01.1963 Inghilterra Inghilterra 1 4 - -
Mick Fletcher 16.08.1957 Inghilterra Inghilterra 1 2 1 -
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Trevor Jones Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Bill Jordan Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
John Kirkby Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Paul Rejer 16.05.1954 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Mike Riley 17.12.1964 Inghilterra Inghilterra 1 6 1 -
Eddie Wolstenholme 00.00.1954 Inghilterra Inghilterra 1 5 - -
Somma 77 246 14 8