» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Richard Beeby 11.01.1962 Inghilterra Inghilterra 21 64 3 3
Phil Crossley 14.07.1960 Inghilterra Inghilterra 18 43 - 3
Mark Jones Inghilterra Inghilterra 18 39 3 3
Andre Marriner 01.01.1971 Inghilterra Inghilterra 17 32 2 2
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 16 48 1 -
Martin Atkinson 31.03.1971 Inghilterra Inghilterra 15 36 - -
Phil Joslin 23.03.1959 Inghilterra Inghilterra 15 36 - -
Alan Kaye 02.08.1956 Inghilterra Inghilterra 15 29 - 1
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 15 52 3 -
Iain Williamson 15.10.1970 Inghilterra Inghilterra 15 52 - 4
Anthony Leake 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 14 28 2 2
Lee Mason 29.10.1971 Inghilterra Inghilterra 14 43 - -
Mike Pike 20.04.1961 Inghilterra Inghilterra 14 33 - 1
Lee Probert 13.08.1972 Inghilterra Inghilterra 14 44 4 -
Brian Curson 21.08.1957 Inghilterra Inghilterra 13 29 - 1
Colin Webster 17.11.1966 Inghilterra Inghilterra 13 37 1 2
Clive Penton 06.05.1960 Inghilterra Inghilterra 12 41 1 -
Graham Salisbury 01.11.1962 Inghilterra Inghilterra 12 42 3 2
Paul Armstrong 13.06.1964 Inghilterra Inghilterra 11 23 1 3
Ray Olivier 21.09.1958 Inghilterra Inghilterra 11 24 1 1
Kevin Wright 23.04.1970 Inghilterra Inghilterra 11 27 1 -
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 10 33 - 1
Andy Hall 06.01.1969 Inghilterra Inghilterra 10 31 1 -
Nigel Miller 05.03.1960 Inghilterra Inghilterra 10 28 2 -
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 9 27 - 1
Dermot Gallagher 20.05.1957 Inghilterra Inghilterra 9 22 1 1
Paul Robinson Inghilterra Inghilterra 9 22 2 2
Phil Dowd 26.01.1963 Inghilterra Inghilterra 8 27 - -
Eddie Evans 07.12.1959 Inghilterra Inghilterra 8 24 - 2
Kevin Friend 08.07.1971 Inghilterra Inghilterra 8 14 - 1
Trevor Kettle 09.12.1966 Inghilterra Inghilterra 8 27 - 2
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 8 17 - -
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 8 22 - -
Mick Thorpe 30.07.1969 Inghilterra Inghilterra 8 14 1 1
Michael Ryan 08.01.1965 Inghilterra Inghilterra 7 22 2 1
Peter Walton 10.10.1959 Inghilterra Inghilterra 7 23 1 -
Chris Foy 20.11.1962 Inghilterra Inghilterra 6 11 - 1
Grant Hegley 10.11.1964 Inghilterra Inghilterra 6 9 - -
Eddie Ilderton 16.03.1970 Inghilterra Inghilterra 6 14 - -
Andy Penn 25.10.1971 Inghilterra Inghilterra 6 19 - -
Uriah Rennie 23.10.1959 Inghilterra Inghilterra 6 16 - -
Steve Tanner 21.09.1970 Inghilterra Inghilterra 6 16 1 1
Neale Barry 04.06.1958 Inghilterra Inghilterra 5 8 - -
Carl Boyeson 05.11.1969 Inghilterra Inghilterra 5 8 1 -
Mark Clattenburg 13.03.1975 Inghilterra Inghilterra 5 17 - -
Mick Fletcher 16.08.1957 Inghilterra Inghilterra 5 20 - -
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 5 13 - -
Mike Dean 02.06.1968 Inghilterra Inghilterra 4 14 1 2
Steve Dunn 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 4 8 - 1
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 4 3 - -
Keith Hill 20.08.1968 Inghilterra Inghilterra 4 16 - -
Steve Bennett 17.01.1961 Inghilterra Inghilterra 3 8 - -
Mark Cowburn 28.03.1958 Inghilterra Inghilterra 3 13 - 2
Paul Danson 02.05.1958 Inghilterra Inghilterra 3 8 - 1
Barry Knight 07.05.1960 Inghilterra Inghilterra 3 3 - -
Matt Messias 07.05.1964 Inghilterra Inghilterra 3 10 - -
Philip Prosser 16.10.1963 Inghilterra Inghilterra 3 9 - 2
Mick Russell 20.04.1965 Inghilterra Inghilterra 3 5 - -
Keith Stroud 12.08.1969 Inghilterra Inghilterra 3 12 - -
Howard Webb 14.07.1971 Inghilterra Inghilterra 3 12 - -
Russell Booth 01.06.1970 Inghilterra Inghilterra 2 7 - -
Darren Drysdale 18.02.1971 Inghilterra Inghilterra 2 - - -
Paul Melin 30.05.1966 Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Clive Oliver 30.06.1962 Inghilterra Inghilterra 2 3 - -
Graham Poll 29.07.1963 Inghilterra Inghilterra 2 2 - 1
Jarnail Singh 05.02.1962 Inghilterra Inghilterra 2 10 - 2
Andy Woolmer 20.04.1966 Inghilterra Inghilterra 2 5 - 1
Fred Graham 02.03.1964 Inghilterra Inghilterra 1 3 - 1
Trevor Parkes 23.01.1961 Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Mike Riley 17.12.1964 Inghilterra Inghilterra 1 1 - -
Somma 552 1463 39 55