» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 16 49 2 -
Graham Frankland Inghilterra Inghilterra 14 45 - -
Paul Danson 02.05.1958 Inghilterra Inghilterra 13 39 1 1
Trevor Jones Inghilterra Inghilterra 13 29 - 4
Roy Pearson 26.09.1955 Inghilterra Inghilterra 13 43 1 -
Uriah Rennie 23.10.1959 Inghilterra Inghilterra 13 27 - 2
Bill Jordan Inghilterra Inghilterra 12 48 1 -
Anthony Leake 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 12 27 - -
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 12 50 - -
William Burns 16.12.1952 Inghilterra Inghilterra 11 15 - -
Alan Butler Inghilterra Inghilterra 11 30 1 -
Chris Foy 20.11.1962 Inghilterra Inghilterra 11 38 - -
Roger Furnandiz Inghilterra Inghilterra 11 25 - -
Mike Jones 18.04.1968 Inghilterra Inghilterra 11 18 1 1
David Pugh Inghilterra Inghilterra 11 38 - -
Phil Richards Inghilterra Inghilterra 11 23 1 2
Guy Stretton Inghilterra Inghilterra 11 29 - 2
Eddie Wolstenholme 00.00.1954 Inghilterra Inghilterra 11 38 - 1
Paul Alcock 27.10.1953 Inghilterra Inghilterra 10 28 1 2
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 10 37 - -
John Brandwood Inghilterra Inghilterra 10 17 - 1
George Cain Inghilterra Inghilterra 10 27 - -
Mark Cowburn 28.03.1958 Inghilterra Inghilterra 10 36 3 2
Andy Hall 06.01.1969 Inghilterra Inghilterra 10 30 3 -
Keith Hill 20.08.1968 Inghilterra Inghilterra 10 27 2 -
Paul Rejer 16.05.1954 Inghilterra Inghilterra 10 25 - -
Peter Walton 10.10.1959 Inghilterra Inghilterra 10 23 - 2
Richard Beeby 11.01.1962 Inghilterra Inghilterra 9 8 - -
David Crick Inghilterra Inghilterra 9 11 - -
Phil Dowd 26.01.1963 Inghilterra Inghilterra 9 22 - 1
Mick Fletcher 16.08.1957 Inghilterra Inghilterra 9 36 - -
David Laws Inghilterra Inghilterra 9 19 1 1
Matt Messias 07.05.1964 Inghilterra Inghilterra 9 32 - -
Mike Pike 20.04.1961 Inghilterra Inghilterra 9 28 - -
Paul Robinson Inghilterra Inghilterra 9 24 3 -
Steve Baines 23.06.1954 Inghilterra Inghilterra 8 9 - -
Neale Barry 04.06.1958 Inghilterra Inghilterra 8 24 - 2
Trevor Parkes 23.01.1961 Inghilterra Inghilterra 8 16 - 2
Clive Wilkes Inghilterra Inghilterra 8 19 2 -
Ray Olivier 21.09.1958 Inghilterra Inghilterra 7 31 - 1
Lee Cable Inghilterra Inghilterra 6 16 - -
Paul Durkin 15.08.1955 Inghilterra Inghilterra 6 8 - -
Rob Harris 19.08.1956 Inghilterra Inghilterra 6 18 1 -
Phil Joslin 23.03.1959 Inghilterra Inghilterra 6 13 - 1
Alan Kaye 02.08.1956 Inghilterra Inghilterra 6 21 - 1
Barry Knight 07.05.1960 Inghilterra Inghilterra 6 16 2 2
Mike Riley 17.12.1964 Inghilterra Inghilterra 6 23 1 1
Michael Ryan 08.01.1965 Inghilterra Inghilterra 6 22 1 1
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 6 19 1 -
Mark Warren 04.01.1960 Inghilterra Inghilterra 6 19 2 -
David Elleray 03.09.1954 Inghilterra Inghilterra 5 11 - -
Dermot Gallagher 20.05.1957 Inghilterra Inghilterra 5 10 1 -
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 5 16 - 1
Peter Jones 00.00.1950 Inghilterra Inghilterra 5 18 - -
Stephen Lodge 26.09.1952 Inghilterra Inghilterra 5 11 1 1
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 5 10 2 1
Steve Tomlin 03.08.1956 Inghilterra Inghilterra 5 17 1 -
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 5 19 - -
Steve Bennett 17.01.1961 Inghilterra Inghilterra 4 10 1 -
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 4 9 - -
Mike Dean 02.06.1968 Inghilterra Inghilterra 3 7 - 1
Graham Poll 29.07.1963 Inghilterra Inghilterra 3 8 2 -
Jeff Winter 18.04.1955 Inghilterra Inghilterra 3 10 - -
Graham Barber 05.06.1958 Inghilterra Inghilterra 2 10 - -
Mark Clattenburg 13.03.1975 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Mark Cooper Inghilterra Inghilterra 2 3 - -
Brian Curson 21.08.1957 Inghilterra Inghilterra 2 9 - 2
Steve Dunn 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 2 5 - -
Mike North Inghilterra Inghilterra 2 2 - -
Howard Webb 14.07.1971 Inghilterra Inghilterra 2 4 - -
Colin Webster 17.11.1966 Inghilterra Inghilterra 2 8 1 -
Paul Armstrong 13.06.1964 Inghilterra Inghilterra 1 2 - -
Somma 552 1518 40 39