» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
William Burns 16.12.1952 Inghilterra Inghilterra 16 21 - 1
Guy Stretton Inghilterra Inghilterra 16 31 - 1
Eddie Wolstenholme 00.00.1954 Inghilterra Inghilterra 16 36 1 1
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 15 62 3 1
Terry Heilbron 00.00.1952 Inghilterra Inghilterra 15 29 - 3
John Kirkby Inghilterra Inghilterra 15 36 - 1
Steve Bennett 17.01.1961 Inghilterra Inghilterra 14 53 - 1
Alan Butler Inghilterra Inghilterra 14 42 - 1
Chris Foy 20.11.1962 Inghilterra Inghilterra 14 37 - 2
Roger Furnandiz Inghilterra Inghilterra 14 17 - 1
Barry Knight 07.05.1960 Inghilterra Inghilterra 14 44 2 1
Kevin Lynch Inghilterra Inghilterra 14 31 - 1
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 14 40 - 2
Roy Pearson 26.09.1955 Inghilterra Inghilterra 14 33 - 3
David Pugh Inghilterra Inghilterra 13 34 - 3
Phil Richards Inghilterra Inghilterra 13 18 2 1
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 13 48 1 2
Clive Wilkes Inghilterra Inghilterra 13 43 2 -
John Brandwood Inghilterra Inghilterra 12 42 1 -
George Cain Inghilterra Inghilterra 12 18 - -
Brian Coddington Inghilterra Inghilterra 12 22 1 -
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 12 32 - -
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 12 27 2 4
Paul Rejer 16.05.1954 Inghilterra Inghilterra 12 25 1 5
Paul Robinson Inghilterra Inghilterra 12 31 1 -
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 12 60 2 3
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 12 39 3 1
Mick Fletcher 16.08.1957 Inghilterra Inghilterra 11 26 1 2
Graham Frankland Inghilterra Inghilterra 11 28 - 3
Ken Leach Inghilterra Inghilterra 11 24 - -
Eddie Lomas Inghilterra Inghilterra 11 25 - 2
Steve Baines 23.06.1954 Inghilterra Inghilterra 10 14 - -
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 10 35 - -
Paul Danson 02.05.1958 Inghilterra Inghilterra 10 25 1 2
Mike Dean 02.06.1968 Inghilterra Inghilterra 10 28 - 1
Trevor Jones Inghilterra Inghilterra 10 24 - 2
Mick Pierce Inghilterra Inghilterra 10 39 3 2
Andy Hall 06.01.1969 Inghilterra Inghilterra 9 31 1 2
David Laws Inghilterra Inghilterra 9 24 2 1
Matt Messias 07.05.1964 Inghilterra Inghilterra 9 45 1 -
Mike Jones 18.04.1968 Inghilterra Inghilterra 8 19 - -
Anthony Leake 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 8 21 1 -
Mike Pike 20.04.1961 Inghilterra Inghilterra 7 14 - -
David Crick Inghilterra Inghilterra 5 16 - 1
Gurnam Singh Inghilterra Inghilterra 4 6 - -
Lee Cable Inghilterra Inghilterra 3 13 - -
Mark Cowburn 28.03.1958 Inghilterra Inghilterra 3 3 - -
Phil Dowd 26.01.1963 Inghilterra Inghilterra 3 10 - -
Keith Hill 20.08.1968 Inghilterra Inghilterra 3 11 1 -
Bill Jordan Inghilterra Inghilterra 3 8 - -
Peter Walton 10.10.1959 Inghilterra Inghilterra 3 11 - -
Ray Olivier 21.09.1958 Inghilterra Inghilterra 2 3 - -
Mark Warren 04.01.1960 Inghilterra Inghilterra 2 7 1 1
Peter Jones 00.00.1950 Inghilterra Inghilterra 1 5 - -
Somma 551 1466 34 58