» Arbitri  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Mike C Bailey Inghilterra Inghilterra 18 46 - 1
Roger Furnandiz Inghilterra Inghilterra 17 28 - -
Terry Heilbron 00.00.1952 Inghilterra Inghilterra 17 34 - 1
Eddie Wolstenholme 00.00.1954 Inghilterra Inghilterra 17 38 4 1
Clive Wilkes Inghilterra Inghilterra 16 57 - 1
John Brandwood Inghilterra Inghilterra 15 39 - 3
Andy D'Urso 30.11.1963 Inghilterra Inghilterra 15 44 - 3
Paul Danson 02.05.1958 Inghilterra Inghilterra 15 39 - 1
Rob Harris 19.08.1956 Inghilterra Inghilterra 15 52 - -
Anthony Leake 24.10.1957 Inghilterra Inghilterra 15 42 - 1
Kevin Lynch Inghilterra Inghilterra 15 35 - -
Roy Pearson 26.09.1955 Inghilterra Inghilterra 15 45 - -
Phil Richards Inghilterra Inghilterra 15 37 1 2
George Cain Inghilterra Inghilterra 14 20 - 1
Mick Fletcher 16.08.1957 Inghilterra Inghilterra 14 45 - 2
John Kirkby Inghilterra Inghilterra 14 35 - -
Scott Mathieson 31.03.1963 Inghilterra Inghilterra 14 36 2 -
Paul Taylor 20.06.1959 Inghilterra Inghilterra 14 41 - -
Alan Wiley 27.05.1960 Inghilterra Inghilterra 14 39 - 1
William Burns 16.12.1952 Inghilterra Inghilterra 13 23 - -
Mark Halsey 08.07.1961 Inghilterra Inghilterra 13 44 - 2
Mick Pierce Inghilterra Inghilterra 13 39 - 1
Alan Butler Inghilterra Inghilterra 12 31 - 1
Chris Foy 20.11.1962 Inghilterra Inghilterra 12 32 - 3
Trevor Jones Inghilterra Inghilterra 12 28 - -
David Pugh Inghilterra Inghilterra 12 41 1 1
Guy Stretton Inghilterra Inghilterra 12 35 - -
Graham Frankland Inghilterra Inghilterra 11 21 - 3
Paul Rejer 16.05.1954 Inghilterra Inghilterra 11 28 2 1
Brian Coddington Inghilterra Inghilterra 10 20 2 -
Barry Knight 07.05.1960 Inghilterra Inghilterra 10 26 2 5
Graham Laws 17.08.1961 Inghilterra Inghilterra 10 17 1 -
Eddie Lomas Inghilterra Inghilterra 10 29 - 2
David Orr Inghilterra Inghilterra 10 34 - 1
Steve Baines 23.06.1954 Inghilterra Inghilterra 9 7 - -
Steve Bennett 17.01.1961 Inghilterra Inghilterra 9 33 3 3
David Laws Inghilterra Inghilterra 8 12 - -
Paul Robinson Inghilterra Inghilterra 8 24 - -
Anthony Bates 26.10.1961 Inghilterra Inghilterra 6 23 - -
Rob Styles 21.04.1964 Inghilterra Inghilterra 6 23 3 -
Gurnam Singh Inghilterra Inghilterra 5 17 - -
Mike Dean 02.06.1968 Inghilterra Inghilterra 3 5 - 1
Andy Hall 06.01.1969 Inghilterra Inghilterra 3 6 - -
Mike Jones 18.04.1968 Inghilterra Inghilterra 3 4 - -
Matt Messias 07.05.1964 Inghilterra Inghilterra 3 12 - -
Mike Pike 20.04.1961 Inghilterra Inghilterra 3 5 1 -
Stephen Finch Inghilterra Inghilterra 2 10 - -
David Crick Inghilterra Inghilterra 1 4 - -
Ken Leach Inghilterra Inghilterra 1 3 - -
Somma 530 1388 22 42