Rosa
Formazioni
Ordinamento
Difesa
Georgios Agiotis Grecia 18.03.1999
Konstantinos Panagiotou Grecia 11.02.1997
Attacco
Nikolaos Giannitsanis Grecia 16.02.1994