Inghilterra League One Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 9 31 1 -
2018/2019 15 48 4 2
2017/2018 6 21 - -
2016/2017 3 10 1 -
2015/2016 10 31 1 3
43 141 7 5
Inghilterra League Two Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 8 32 2 2
2018/2019 9 31 - 1
2017/2018 11 32 - 1
2016/2017 10 44 - 1
2015/2016 18 55 1 6
56 194 3 11
Inghilterra FA Cup Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 2 6 - -
2018/2019 2 8 - -
2015/2016 2 7 - -
2014/2015 1 - - -
2013/2014 1 1 - -
8 22 - -
Inghilterra League Cup Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 1 2 - -
2018/2019 1 4 1 -
2017/2018 ? - - -
2 6 1 -
Inghilterra EFL Trophy Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 2 2 - -
2 2 - -