Italia Serie A Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 9 44 - 1
2018/2019 15 64 1 6
2017/2018 3 5 - 1
2016/2017 2 10 - 1
2015/2016 2 5 - -
2014/2015 1 5 - 1
2013/2014 1 1 - -
33 134 1 10
Italia Serie B Partite giallo doppio giallo rosso
2017/2018 Aufstieg 2 5 - -
2017/2018 18 71 2 -
2016/2017 Aufstieg 1 3 1 -
2016/2017 18 66 3 2
2015/2016 18 96 - -
2014/2015 18 78 3 5
2013/2014 15 70 2 1
90 389 11 8
Italia Coppa Italia Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 2 4 - 1
2018/2019 1 7 - -
2017/2018 1 1 - -
2016/2017 1 1 - 1
2015/2016 2 - - -
2014/2015 1 - - -
2013/2014 1 3 - -
9 16 - 2
Italia Lega Pro 1° A Partite giallo doppio giallo rosso
2012/2013 Play off 1 4 - -
2012/2013 9 39 - 2
10 43 - 2
Italia Lega Pro 1° B Partite giallo doppio giallo rosso
2012/2013 Play off 1 3 1 -
2012/2013 Play out 1 5 - -
2012/2013 11 50 2 3
13 58 3 3