Inghilterra League One Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 5 15 3 1
2018/2019 16 52 - 1
2017/2018 10 38 2 1
31 105 5 3
Inghilterra League Two Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 3 8 - -
2018/2019 18 55 - 3
2017/2018 22 64 1 1
43 127 1 4
Inghilterra FA Cup Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 1 1 - -
2018/2019 3 7 - -
2017/2018 2 6 - -
2016/2017 1 2 - 1
7 16 - 1
Inghilterra League Cup Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 2 5 - -
2018/2019 1 3 - -
3 8 - -
Inghilterra U23 Premier League Div. 1 Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 3 9 - 1
3 9 - 1
Inghilterra U23 Premier League Div. 2 Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 5 20 2 2
5 20 2 2