Rosa
Formazioni
Ordinamento
Nome
Andreas Athanasiou 77' 2 1 1 1 - - - -
Grigoris Charalambous 56' 2 - 2 - - - - -
Kyriakos Chrysomilis 60' 2 1 1 1 - 1 - -
Anastasios Ellinas 68' 2 1 1 1 - - - -
Andreas Evangelou 81' 2 1 1 1 - - - -
Sergios Feneridis 144' 2 2 - 2 1 - - -
Sotiris Foti 43' 2 - 2 - - - - -
Nicolas Kokkinos 100' 2 1 1 1 - - - -
Marios Kokκinoftas 180' 2 2 - - 1 - - -
Theodoros Koutsou 68' 2 - 2 - - - - -
Nicolas Lambrou 99' 2 1 1 1 - - - -
Giorgos Louka 144' 2 2 - 2 - - - -
Constantinos Pattichis 180' 2 2 - - 1 - - -
Titos Prokopiou 83' 2 1 1 1 1 - - -
Andreas Savva 137' 2 2 - 2 - - - -
Dimitrios Spyridakis 77' 2 1 1 1 - - - -
Dimitrios Stylianides 112' 2 2 - 2 - - - -
Themistoklis Themistokleous 103' 2 1 1 1 1 - - -
Marios Valiantis 97' 2 1 1 1 - - - -
Konstantinos Venizelos 180' 2 2 - - - - - -
Stylianos Vrontis 71' 2 - 2 - - - - -