Rosa
Formazioni
Ordinamento
Nome
Rahul Bheke 427' 5 5 - 1 - - - -
Brandon Fernandes 297' 5 3 2 1 - - - -
Adil Khan 397' 5 5 - 1 1 1 - -
Manvir Singh 313' 5 3 2 - - - - -
Udanta Singh 450' 5 5 - - - - - -
Gurpreet Singh Sandhu 450' 5 5 - - - 1 - -
Sunil Chhetri 360' 4 4 - - 1 - - -
Muhammed Kuruniyan 348' 4 4 - 1 - - - -
Sahal Samad 223' 4 3 1 2 - - - -
Mandar Dessai 192' 3 3 - 2 - - - -
Anirudh Thapa 247' 3 3 - 2 - - - -
Rowllin Borges 180' 2 2 - - - 2 - -
Lallianzuala Chhangte 44' 2 - 2 - - - - -
Faroukh Choudhary 134' 2 1 1 - - - - -
Anas Edathodika 129' 2 1 1 1 - 1 - -
Pronay Halder 118' 2 2 - 1 - 1 - -
Sandesh Jhingan 180' 2 2 - - - 1 - -
Vinit Rai 78' 2 - 2 - - - - -
Subashish Bose 90' 1 1 - 1 - - - -
Seiminlen Doungel 14' 1 - 1 - 1 - - -
Raynier Fernandes 23' 1 - 1 - - - - -
Narender Gahlot - 1 - 1 - - - - -
Sarthak Golui 23' 1 - 1 - - - - -
Pritam Kotal 76' 1 1 - 1 - - - -
Nishu Kumar Tashni 90' 1 1 - - - - - -
Nikhil Poojari 67' 1 1 - 1 - - - -
Amrinder Singh - - - - - - - - -
Balwant Singh - - - - - - - - -
Dheeraj Singh - - - - - - - - -
Jackichand Singh - - - - - - - - -
Kamaljit Singh - - - - - - - - -
Vishal Kaith - - - - - - - - -
Amarjit Singh - - - - - - - - -