» Arbitri » assistenti  
Nome nato Paese P. giallo doppio giallo rosso
Jonathan Hernández 23.09.1981 Messico Messico 5 23 - 3
Roberto Ríos 01.04.1982 Messico Messico 5 5 - 1
Oscar Mejía 09.04.1985 Messico Messico 4 9 - 2
Erick Miranda 30.03.1982 Messico Messico 4 22 - -
Edgar Rangel 16.03.1991 Messico Messico 4 15 - -
Mario Vargas 11.12.1985 Messico Messico 4 16 - -
Juan Esquivel 10.11.1986 Messico Messico 3 7 - 1
Alejandro Funk 22.02.1990 Messico Messico 3 13 - -
Eduardo Galván 02.09.1980 Messico Messico 3 14 - 1
Iván Martínez 28.01.1989 Messico Messico 3 7 1 -
Guillermo Pacheco 04.02.1995 Messico Messico 3 12 - 1
Victor Cáceres 17.04.1986 Messico Messico 2 3 - -
Aldo Cano 20.01.1989 Messico Messico 2 4 1 -
Francisco Chacón 08.05.1976 Messico Messico 2 4 - -
Roberto García 24.10.1974 Messico Messico 2 2 - -
Ricardo Norman 27.10.1987 Messico Messico 2 4 - -
Antonio Olalde 10.09.1987 Messico Messico 2 10 - -
Abraham Quirarte 19.08.1992 Messico Messico 2 10 - 1
José Báez 08.09.1989 Messico Messico 1 3 - -
Jesús Bisguerra 16.07.1987 Messico Messico 1 4 - -
Luis Chávez 02.05.1988 Messico Messico 1 4 - -
Andonai Escobedo 21.07.1987 Messico Messico 1 3 - 1
Edgar Espadas 10.10.1986 Messico Messico 1 5 - -
Brian González 16.06.1988 Messico Messico 1 4 - 2
Alan Martínez 22.06.1993 Messico Messico 1 5 - -
Edgar Morales 30.07.1987 Messico Messico 1 4 1 -
Marco Ortíz 14.03.1988 Messico Messico 1 5 - -
José Peñaloza 29.03.1974 Messico Messico 1 3 - -
Jorge Pérez 17.01.1980 Messico Messico 1 4 - -
César Ramos 15.12.1983 Messico Messico 1 4 - -
Jesús Ruíz 11.07.1989 Messico Messico 1 4 - -
Eduardo Vázquez Aguilar 16.08.1989 Messico Messico 1 7 - -
Somma 69 239 3 13